Bilimsel Program

SAAT A SALONU SAAT GENÇ KBB SALONU SAAT C SALONU
13:30 - 15:00 PANEL 1 : Timpanoplasti: Endoskopik vs Mikroskopik?
Oturum Başkanı: İrfan Devranoğlu
Moderatör: Onur Çelik
Konuşmacılar:
Ali Özdek
Enis Alpin Güneri
İsa Kaya
Kemal Görür
Mahmut Tayyar Kalcıoğlu
13:30- 15:00 Blefaroplasti Kursu (Teorik)

Moderatör: Selçuk İnanlı
Konuşmacılar:
İlke Bahçeci
Mehtap Özkahraman Kırık
Yusufhan Süoğlu
13:30- 15:00 Rinoplasti Diseksiyon Kursu-1
Eğitmenler:
Gediz Murat Serin, Murat Yener, Yeliz Kantürk, Hakkı Caner İnan, Naser Dadaşzade, Süleyman Özdemir
15:00 -15:30
Uydu Sempozyumu
Solunum Yolu Alerji Tedavisi Sorunları

Oturum Başkanı: Bülent Tutluoğlu
Konuşmacı: Sibel Arınç
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:30 PANEL 2 : Endoskopik Tümör Cerrahisi
Oturum Başkanı: Cem Meço
Moderatör: Bülent Karcı
Konuşmacılar:
Asım Kaytaz
Levent Soylu
Özgür Tarkan
Serdar Özer
Şenol Çomoğlu
16:00-17:30   Blefaroplasti Kursu (Videolu Uygulama)

Moderatör: Selçuk İnanlı
Konuşmacılar:
İlke Bahçeci
Mehtap Özkahraman Kırık
Yusufhan Süoğlu
16:00- 17:30 Rinoplasti Diseksiyon Kursu-2
Eğitmenler:
Gediz Murat Serin, Murat Yener, Yeliz Kantürk, Hakkı Caner İnan, Naser Dadaşzade, Süleyman Özdemir
17:30 - 18:00 YÖNETİM KURULU ve KURUCULAR KURULU ORTAK TOPLANTISI
18:00 – 19:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
SAAT A SALONU SAAT GENÇ KBB SALONU SAAT C SALONU
07:00 - 08:30 3-D Temporal Kemik Diseksiyonu
Tayfun Kirazlı, İsa Kaya
08:30 - 10:00 PANEL 3 : Kolesteatom’a Nasıl Yaklaşıyorum? Olgular Eşliğinde
Oturum Başkanı: Şinasi Yalçın
Moderatör: Tayfun Kirazlı
Konuşmacılar:
Arif Ulubil
Filiz Gülistan
Müzeyyen Yıldırım
Nazım Korkut
Turgut Karlıdağ
08:30 - 10:00 Moderatörler: Cenk Evren, Güven Güvenç

Septoplasti Tarihçesi
Sena Okutan
Farklı Seviyelerdeki Septum Deviasyonlarına Yaklaşım
Faraz Javit
Kaudal Septum Deviasyonlarına Yaklaşım
Harun Avcı
Septum Perforasyonlarına Yaklaşım
Nezih Çulha
Konka Redüksiyon Yöntemleri
Furkan Bilgin
Epistaksise YAKLAŞIM
Emre Yakut
08:30 - 10:00 Fasiyal Plastik Cerrahisinde Tüm Yüz Gençleştirme Kursu - Teorik Part I
Moderatör: Gökçe Özel

Yaşlanma Fizyolojisi - Tehlikeli Alanlar

Gökçe Özel
Üst Yüze Nörotoksin Uygulamaları
Vedat Oruk
Alt Yüze Nörotoksin Uygulamaları
Nagihan Bilal
Dolgu Çeşitleri ve Özellikleri
Emre Erkilet
Mezoterapi Uygulamaları
Ayşe Sezim Şafak
Temporal Bölge Dolgusu
Esin Özlem Atmış
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 -12:00 PANEL 4 : Horlama ve Uyku Apnesinde Güncel Durum
Oturum Başkanı: Atilla Tekat
Moderatör: Mustafa Gerek
Konuşmacılar:
Alp Demireller
Bülent Tutluoğlu
Murat Özcan
Seçil Bahar Dal
Şenol Civelek
10:30 -12:00 Moderatörler: Sabri Uslu, Zahide Mine Yazıcı

Sinüzit Komplikasyonları
Zeynep Az
Nazal Polipoziste Etyopatogenez
Mübin Özcan
Maksiller Sinüzit Cerrahisine Giriş
Nazım Eymen Turan
Rinoserebral Fungus Enfeksiyonları
Akif Abakay
Tip 2 Enflamasyon Ve Biyolojik Ürünler
Mücahit Satılmış
Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde Sanal Modelleme ve 3D Printing
Talha Elkhatroushi
10:30 -12:00 Fasiyal Plastik Cerrahisinde Tüm Yüz Gençleştirme Kursu - Teorik Part II

Alın ve Glabella Dolgusu

Betül Şahin
Burun Dolgusu
Can Alper Çağıcı
Profiloplasti (Burun, Alın,Dudak, Çene)
Rena Soltanova
Dudak Dolgusu
Fidan Mustafayeva
Perioküler Dolgu Uygulaması
Gökçe Özel
Nazolabial Dolgu
İlker Yiğit
Zigoma ve Malar Bölge
Tevfik Sözen
Çene Dolguları
Taşkın Yücel
12:00 - 12:30
Uydu Sempozyumu
Solunum Yolunda Enfeksiyonlarında Antibiyoterapi ve Semptomatik Tedavi Planlaması
Oturum Başkanı:
Murat Toprak
Konuşmacılar:
Asım Kaytaz
Ahmet Başustaoğlu
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30
Uydu Sempozyumu
Solunum Yolu Hastalıklarında Mukus Sorunu

Oturum Başkanı: Ferhan Öz
Konuşmacı: Birsen Pınar Yıldız
14:30 - 16:00 PANEL 5 : Parotis Tümörleri-Nasıl Yaklaşıyorum?
Oturum Başkanı: Teyfik Aktürk
Moderatör: Günter Hafız
Konuşmacılar:
Babür Küçük
Bora Başaran
Kerem Öztürk
Kürşat Gökcan
Oğuz Kuşçu
14:30 - 16:00 Deprem ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniklerinin Deneyimi
Moderatörler:
Hakan Korkmaz, İbrahim Sayın
Konuşmacılar:
İrfan Kaygusuz
Tuba Bayındır
Cüneyt Yılmazer
Nagihan Bilal
14:30 - 16:00 Toksin, Dolgu, Mezoterapi ve İp Askı Uygulamalarında Gelişebilecek Komplikasyonlar
Moderatör: Gökçe Özel
Konuşmacılar:
Betül Şahin
Ayşe Sezim Şafak
Tevfik Sözen
Esin Özlem Atmış
Emre Erkilet
Vedat Oruk
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 18:00 PANEL 6: ESC' de Temel İlkeler ve Yenilikler
Oturum Başkanı: Fikret ileri
Moderatör: Semih Sütay
Konuşmacılar:
Cem Meço
Erdem Eren
Raşit Midilli
Sabri Uslu
Tuba Bayındır
16:30 - 18:00 Moderatörler: Fatih Öktem, Selçuk İnanlı

Açık Teknik Rinoplastide Dom Noktası Belirleme Ve Etkileri
İsmail Salcan
Fasyal Analiz
Ahmet Kılıç
Rinoplasti ve Burun Cildi
Burak Erdur
Tipplasti
Yeliz Kantürk
Boyun Gençleştirmesinde Liposuction Uygulaması
Ayşe Öznur Akidil
Otoplasti Teknikleri
Burcu Bakıcı Balcı
16:30 - 18:00 Fasiyal Plastik Cerrahisinde Tüm Yüz Gençleştirme Kursu (Silikon Yüz Modelinde)
Moderatör :
Gökçe Özel
Eğitmenler:
Esin Özlem Atmış
Nagihan Bilal
Can Alper Çağıcı
Vedat Oruk
Tevfik Sözen
Ayşe Sezim Şafak
Betül Şahin
İlker Yiğit
Taşkın Yücel
Emre Erkilet
Rena Soltanova
Fidan Mustafayeva
18:00 - 19:00 3-D Kadavra Diseksiyonu - Rinoplasti
Fatih Öktem, Gediz Murat Serin

SAAT A SALONU SAAT GENÇ KBB SALONU SAAT C SALONU
08:00 - 10:00 Rinoplasti Maratonu Part - I
Moderatör:
Fazıl Apaydın

Rinoplasti’nin En Basit Basamağı Septoplasti!!
Ozan Seymen Sezer
Osteotomi Mantığı ve Teknikler
Eren Taştan
Burun Dorsumuna Yaklaşım
Köksal Yuca
Orta Çatıya Yaklaşımım
Tamer Erdem
Prezervasyon Cerrahisi: Hastaya Uygun Teknik Seçimi
Gürkan Keskin
Nazal dorzumda yapısal ve Prezervasyon Yöntemlerinin
Kombinasyonları
Tevfik Sözen
Prezervasyon Rinoplasti Endikasyonları ve Komplikasyonlardan Kaçınma Yolları
Abdülkadir Göksel
Tipte Uzatma Grefti
Barlas Aydoğan
Tip Cerrahisinde Yeni Konseptler
Tarık Şapcı
Nazal Tip Kolumella Dönüşümleri
Yusufhan Süoğlu
08:00 - 10:00 Moderatörler: Arif Ulubil, Filiz Gülüstan

Efüzyonlu Otitis Media Güncel Yaklaşım

Mustafa Alp Candemir
Endoskopik Timpanoplasti
Eyüp Can Çiçek
Transgender Erkek Bireylerde Odyolojik Ve Otolojik Bulgular
Hüseyin Yusifli
Ani İşitme Kayıpları –Güncel yaklaşım
Derda Limoncuoğlu
Transtimpanik Penetran Fasyal Paralizi-Video Sunum
Chinara Aliyeva
Tinnitusta Transkraniyel Manyetik Stimülasyonun Yeri
Oğuz Karakaş
Pediatrik Vertigo Yaklaşımı
Cenk Evren
Akustik Schwannom
Anwar Akashqar
08:00 - 09:00 Uygulamalı MLC ve Stroboskopi Kursu
Oturum Başkanı: İsmail Topçu
Konuşmacılar:
Ayşenur Hafız
Saime Sağıroğlu
09:00 - 10:00 Endoskopik Dakriyosistorinostomi Kursu
Oturum Başkanı:
Mehmet Ada
Konuşmacılar:
İbrahim Çukurova
Suat Turgut
10:00 - 10:30
Uydu Sempozyumu
Fonksiyonel Hava Yolu

Oturum Başkanı: İrfan Devranoğlu
Konuşmacı: Fikret İleri
10:30 -12:30 Rinoplasti Maratonu Part - II
Moderatör:
Fazıl Apaydın

Fonksiyonel Tipplasti
Fatih Öktem
Tipte Rotasyon ve Projeksiyon Yönetimi
Teoman Dal
Tip Stabilizasyonu
Sercan Göde
Alar Taban Cerrahisi
Can Alper Çağıcı
İdeal Profil
Ender İnci
Eğri Buruna Sistematik Yaklaşım
Selçuk İnanlı
Eğri Buruna Yaklaşımım
Güven Güvenç
Son Beş Senede Yaptıklarım ve Yapmadıklarım
Taşkın Yücel
Orta Yaş ve Üzerindeki Pitotik Burunlara Dorsal Yaklaşımlı Açık Septorinoplasti
Orhan Özturan
Afro American Buruna Yaklaşımım
Ümit Taşkın
10:30 -12:30 Moderatörler: Aysenur Hafız, Mehmet Akif Abakay

Parotis Cerrahisi
Nakibullah Mohammadi

Glomus Karotikum
Çağlar Eker
Nazogastrik Tüp Uygulamasına Bağlı Vena Cava İnferior yaralanması
Mehmet Kaya
Mandibula fraktürlerine yaklaşım
Umutcan Musaoğlu
Tonsillektomi Teknikleri
Hakan Gülen
Dudak Tümörlerinde Rekonstrüksiyon Yöntemleri
Miraç Elif Özdal
Akut larenjitler ve Trakeitler
Günay Ateş Evren
Derin Boyun Enfeksiyonları
Burak Kaan İnan
Velofarengeal Yetersizlik
Sümeyra Ekici
10:30 - 11:30 Otoplasti Kursu
Oturum Başkanı: İrfan Kaygusuz
Konuşmacı: Murat Songu
11:30 - 12:30 Araştırma Yazımında Temel İstatistik
Oturum Başkanı: Sabit Günel
Konuşmacı: Zübeyde Arat Akdoğan
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30
Uydu Sempozyumu
Viral Salgınlarda Doğal vs Klasik Tedavi

Oturum Başkanı: Alper Tutkun
Konuşmacılar:
Murat Toprak
İbrahim Sayın
14:30 - 15:00 Larenks Kanserlerine Güncel Yaklaşım
Oturum Başkanı: Günter Hafız
Konuşmacı: Hakan Korkmaz

14:30-15:00

Rinoplasti : Hekim ve Hasta İçin ‘Güzel Olmanın ‘’ Duygusal Maliyeti
Moderatör:
Dilaver Özturan
Konuşmacı: İrem Ulubil
14:30 - 16:00 Vertigo 5N 1K
Moderatör:
Enis Alpin Güneri
Konuşmacılar:
Ali Özdek
Burak Ömür Çakır
Müzeyyen Yıldırım
Tayyar Kalcıoğlu
Yıldırım Bayazıt
15:00 - 15:30 Tiroid Kanseri Tedavisinde Değişen Kurallar
Oturum Başkanı: Ahmet Ömer İkiz
Konuşmacı: Levent Soylu

15:00-15:30

Migrende Botox Uygulamaları
Moderatör:
Dilaver Özturan
Konuşmacı: Naser Dadaşzade

15:30 - 16:00

Tonsillektomi Sorunları
Oturum Başkanı: Özgür Yiğit
Konuşmacı: Mehmet Ada

15:30-16:00

Kulak Burun Boğaz Anestezisi: Özellikli Noktalar
Moderatör: Dilaver Özturan
Konuşmacı: Olcay İsbir
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 18:00 PANEL 7 : Pediatrik KBB'de Olgular ve Sorunlar
Oturum Başkanı:
Ayhan Gökler
Moderatör: Umut Akyol
Konuşmacılar:
Erdinç Aygenç
Gülpembe Bozkurt
Hakkı Caner İnan
Özgül Girgin
Yetkin Zeki Yılmaz
16:30 - 18:00 Yüz Gençleştirmede Yağ Enjeksiyonları
Moderatör:
Ender İnci, Barlas Aydoğan
Konuşmacılar:
Esin Özlem Atmış
İlker Yiğit
16:30 - 18:00 360 Derece Alerji Kursu
Moderatör:
Nesil Keleş
Konuşmacılar:
Elif Altıntaş
Kemal Uygur
Zahide Mine Yazıcı
Müge Özcan
Uygar Levent Demir
SAAT A SALONU SAAT GENÇ KBB SALONU
    08:00-10:30 Sözel Bildiriler
Moderatör:
Hakkı Caner İnan, Yetkin Zeki Yılmaz
    08:00-08:10 S1 - COVID-19 Pandemi Döneminde Kulak Burun Boğaz Polikliniğine Başvuran Bireylerin Demografik Bilgi ve Hastalık Tanısı Dağılımlarının Pandemi Öncesi Dönem ile Karşılaştırılması
Harun Soyalıç
    08:10-08:20 S2 - İnsizyonsuz Sütur Otoplasti Sonuçları
Sergül Ulus Evecan
    08:20-08:30 S3 - Sfenoid Sinüs Hacmi ile İnternal Karotid Arter ve Optik Sinir Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Zülküf Burak Erdur
    08:30-08:40 S4 - Hematolojik Markerların Diyabetik Ve Non-Diyabetik Bell’s Palsi Hastalarında Prognozla İlişkisi
Yavuz Berkay Karabulut
    08:40-08:50 S5 - Obstrüktif Uyku Apnesinin Over Rezervine Etkisinin İncelenmesi: Gözlemsel Bir Çalışma
Betül Değer Kulaksız
    08:50-09:00 S6 - Yapısal Rinoplastiye Karşı Preservation Rinoplasti : Nazal Direnç ve Hava Akımına Etkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Umut Can Musaoğlu
09:00 - 10:30 PANEL 8 : Yaşlı Yüz Cerrahisinde Güncel Durum
Oturum Başkanı: Alper Tutkun
Moderatör: Fazıl Apaydın
Konuşmacılar:
Gökçe Özel
Selçuk İnanlı
Tamer Erdem
Taşkın Yücel
Tevfik Sözen
09:00-09:10 S7 - Pediatrik Hafif, Orta, Şiddetli Alerjik Rinitli Hastalarda Serum İnterlökin 36 Gamma Düzeylerinin Araştırılması
Doğukan Aydenizöz
09:10-09:20 S8 - Uvulopalatal Cerrahi Yapılan Obstrüktif Uyku Apnesili Hastalarda Ağrı Düzeyinin Değerlendirilmesi
Nagihan Bilal
09:20-09:30 S9 - Nazal Septum Deviasyonu ile Nazal Taban Asimetrisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sinan Seyhan
09:30-09:40 S10 - Kliniğimizde Benign Parotis Tümörü Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Preop Görüntüleme ve Biyopsilerinin Değerlendirilmesi
Mesut Öztürk
09:40-09:50 S11 - Eğri Buruna Yaklaşımda Kullanılan İki Farklı Nazal Kemik Müdahalesinin Karşılaştırılması
Seda Arslan
09:50-10:00 S12 - Nazofarenks Karsinomlarının Tedavi Sonrası Uzun Dönem Komplikasyon Değerlendirmesi
Bayram Barış Büyük
10:00-10:10 S13 - Akustik Nörinom Hastalarında Cyberknife Radyoterapi Sonrası Uzun Dönem Sonuçlarımız
Seda Nur Cihan
10:10-10:20 S14 - Ekstrakranial Baş Boyun Schwannomaları
Mehmet Birinci
10:20-10:30 S15 - Total Larenjektomi Sonrası Faringokütanöz Fistülü Azaltmada Bir Yöntem: PRF Uygulaması
Muhammet Fatih Gökmen
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 PANEL 9: Erken Evre Larenks Kanserlerinde Ne Yapıyorum?
Oturum Başkanı: Ümit Uluöz
Moderatör: Şefik Hoşal
Konuşmacılar:
Ahmet Ömer İkiz
Güleser Saylan
Murat Yener
Serdar Akyıldız
Ferhan Öz
11:00-13:00 Sözel Bildiriler
Moderatör:
Hakkı Caner İnan, Yetkin Zeki Yılmaz
11:00-11:10 S16 - Burun Estetiği Ameliyatının Koku Fonksiyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Mustafa Caner Kesimli
11:10-11:20 S17 - Dorsal Onlay Yerleştirilen Otojen Kıkırdak Greftlerinde Rezorpsiyonun Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma
Fatih Öner
11:20-11:30 S18 - Nazofarenks MRG Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Kasım Erbay
11:30-11:40 S19 - Pediatrik Yaş Grubunda Derin Boyun Enfeksiyonu Yönetimi: Klinik Tecrübelerimiz
Akın Karamahmutoğlu
11:40-11:50 S20 - Nazal Septal Deviasyonun Ön Kafa Tabanı Parametrelerine Etkisi
Şeyda Akbal Çufalı
11:50-12:00 S21 - Pediatrik Periferik Fasiyal Paraliziye Genel Bakış: 32 Vakanın Analizi
Nurbanu Koçdemir Erul
12:00-12:10 S22 - Pediatrik Akut Mastoidit Hastalarına Yaklaşım ve Klinik Deneyimlerimiz
Oğuz Karakuş
12:10-12:20 S23 - Mastoidektomi Yapılan Kolesteatomlu Ve Kolesteatomsuz Hastalarda Kortikal Kemik Talaşından Keratinize Skuamöz Epitel Araştırılması
Melis Senem Taş
12:20-12:30 S24 - Diş Sıkma Tedavisinde Massetter Botulinum Toksin Uygulamasının Yaşam Kalitesine Etkisi
Esin Özlem Atmış
12:30-12:40 S25 - Rhinoserebral Mukormikoz Tanılı Hastalarda Etiyolojinin Orbital Tutuluma Etkisi
Mübin Özcan
12:40-12:50 S26 - Adenoid Hipertrofide Sistemik İmmun inflamasyon İndeksin Klinik Değeri
Tuğba Yemiş
12:50-13:00 Tartışma
13:00 KAPANIŞ