Genç KBB Davet Yazısı

Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım,

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı tarafından "TKBBV İlkbahar Toplantısı" ismiyle 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde Titanic Mardan Palace, Antalya’da düzenlenecek kongremiz bünyesinde ‘’Genç KBB İlkbahar Toplantısı‘’ adı altında 8.kez gerçekleştireceğimiz toplantıyı bildirmekten onur duyuyorum.

Geçen 7 yılda pek çok genç meslektaşımız toplantımız bünyesinde konuşma fırsatı buldu. Oldukça dinamik ve verimli geçen toplantılarımızı bu yıl da planladığımız haliyle 12 oturum halinde yapacak ve oturumları branşımıza ait tüm alt alanlarını içerecek şekilde yapılandıracağız. Bu yıl, her yıl olduğu gibi, yeniliklerle zenginleştireceğimiz toplantı için başvuru yapan meslektaşlarımızı programa dâhil ederek, bilimsel bir ortamda kendi bilgi, tecrübe, cerrahi teknik, klinik çalışma veya yaklaşımlarını sunma olanağı sağlayacağız,

Klinik ve akademik olarak farklı seviyelerde olan ve farklı uygulamalara sahip hocalarımızın ve meslektaşlarımızın aynı salonlarda sunum yapmasının genç meslektaşlarımız için öğretici ve yol gösterici olacağına inanıyoruz. Bu nedenle Genç KBB İlkbahar Toplantısı’nın tüm değerli meslektaşlarımıza ve hocalarımıza açık olduğunu belirtmek isterim.

Sizlerin katılımıyla daha da güçlenecek olan kongre için, hepinizi bu zengin bilimsel ve sosyal programı paylaşmaya ve toplantımıza katılmaya davet ediyorum.

Birlikte büyüdüğümüze, değiştiğimize ve geliştiğimize olan inancımızla…

Saygılarımla


Prof. Dr. İbrahim Sayın
Genç KBB İlkbahar Toplantısı Başkanı