KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

TKBBV 8. İlkbahar Toplantısı Kongre Başkanı
Prof. Dr. Fazıl APAYDIN
Genç KBB İlkbahar Toplantısı Başkanı
Prof. Dr. İbrahim SAYIN

TKBBV YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Murat TOPRAK
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Fatih ÖKTEM
Üye
Prof. Dr. Asım KAYTAZ
Üye
Prof. Dr. Ferhan ÖZ
Üye
Prof. Dr. Tevfik AKTÜRK
Üye
Prof. Dr. Ümit ULUÖZ
Üye
Uzm. Dr. Ayhan GÖKLER
Üye
Prof. Dr. İbrahim SAYIN